BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Projelerimiz

Hizmet Sağlayan Uygulamalar ve Yürütülen Projeler

Hizmet Sağlayan Uygulamalar ve Yürütülen Projeler
 
- Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına   Yönelik E-başvuru - Gecikme Faizi Hesabı
- NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) - Bakanlık Evrak Sorgulama
- Elektronik Beyanname - SGB.NET
- İşlemi Tamamlanan Yeni Hızlı Kargo Beyannameleri - Birlik Beyanname Kripto Sorgulama
- Eski Kağıtsız Beyanname - Merkezi BİLGE Şifre Değiştirme Programı
- Detaylı Beyan Durum Sorgulama - Bilge Kullanıcı İşlemleri
- Mobil Gümrük - Muhafaza Uygulamaları Şifre İşlemleri
- ESBİS (Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi) - Bağlayıcı Tarife Bilgisi
- E-Garanti E-SSHY Belgesi ve Muafiyet İşlemleri - DIR-TCGB Takip
- Gümrük Kapıları İçin Anlık Saha Yoğunluk Durumu - Telafi Edici Vergi
- Nakit Kontrol Programı - Teminat  Bilgisi Sorgulama
- MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) - Gemi Takip Programı
- EDI / XML Referans ve Mesajları - Firma Dosya Takip Sistemi (Yeni)
- Tüketici Bilgi Sistemi - Yetkili Gümrük Müşaviri Sistemi
- GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi) - Antrepo Web Uygulamaları
- Taşınan Özet Beyan Sorgulama - Sosyal Tesis Muhasebe İşlemleri
- Ticaret Sicil Uygulamaları - Hal Kayıt Sistemi