BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ÖNEMİ KONULU EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Güvenliğin en zayıf unsuru sayılan insan faktörün de dikkate alınması ve komple bir bütünlük içerisinde farkındalık oluşturulması kapsamında Bakanlık personeline “Bilgi Güvenliği Eğitimi” düzenlenmiştir.

15 Ocak 2015 Perşembe
Bilgisayar ağlarının ve interne­tin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla Bilgi Güvenli­ği oldukça önemli hale gel­miştir. Kurumların çoğunlukla bilgiye, tekno­lojiye ve sistemlere bağımlı olmasından dolayı bilgi güvenliği yaşamsal önemde­dir ve bilgi varlıklarının zarar görmekten korunması gereksinimi de bundan kay­naklanmaktadır.
Kurumsal bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bakanlık Personeline Bilgi Güvenliği ve Önemi konulu eğitim programı düzenledi. Eğitimi TSE organize etti. Eğitimde Halil Öztürkçi de sunumunu gerçekleştirdi. Eğitim “Günümüz güvenlik tehditlerine genel bakış ve Türkiye’nin durumu”, “Bilgi Güvenliğinde Temel Başlıklar”, “Bilgi Güvenliği Politikaları ve Güvenlik Kontrolleri” , “ Son kullanıcılarımızın maruz kaldığı tehditler”  şeklinde 4 konu başlığı altında yapıldı ve toplamda 8 gün sürdü. Katılan tüm personele anket doldurtuldu ve bilgi güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.